เช่าหูฟังแปลภาษา ออนไลน์ ล่ามมืออาชีพ ล่ามระดับชาติ ระบบแปล

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
Gallery 6
ภาพบรรยากาศการทำงานของล่ามมืออาชีพบางส่วนที่เราจัดมาให้ท่านรับชมรวมทั้งอุปกรณ์ ตู้แปลภาษา 
หูฟังแปลภาษา ในการประชุมสัมมนาค่ะ
Back

ระบบล่ามแปลภาษาออนไลน์ zoom webinar บูธล่ามแปลภาษา